Dades del Responsable

  • Identitat de l’Responsable: Joan Cama Ribot
  • Nom comercial: Joan Cama
  • NIF / CIF: 41531670H
  • Direcció: C/ Sant Pere, 59 (Palafrugell, ESPAÑA)
  • Correu electrònic: [email protected]

 

En aquest espai, l’usuari, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i jo com a responsable d’aquesta web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

 

Joan Cama (Joan Cama Ribot) com a responsable d’aquesta web, assumeixo el compromís de processar la informació dels meus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels meus usuaris.

 

Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Les presents condicions generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de web, integrants de la pàgina web de Joan Cama inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, joancama.cat (“usuari”) accepta sotmetre a les Condicions Generals vigents en cada moment de el portal joancama.cat.

Dades personals que recapto i com ho faig

Llegir la Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Joan Cama. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

 

Queda prohibit l’ús del web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:

 

· La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb la meva autorització com a legítim titular;

 

· Qualsevol vulneració dels drets de l’prestador o del meu com a legítim titular;

 

· La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

 

En la utilització del web, joancama.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Joan Cama o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal joancama.cat  com o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web.

 

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant joancama.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que poso tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Los datos personales comunicados por el usuario a  Joan Cama pueden ser almacenados en bases de datos automatizadas o no, cuya titularidad corresponde en exclusiva a  Joan Cama Ribot  asumiendo ésta todas las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garantizan la confidencialidad, integridad y calidad de la información contenida en las mismas de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en protección de datos. La comunicación entre los usuarios y joancama.cat utiliza un canal seguro, y los datos transmitidos son cifrados gracias a protocolos https, por tanto, garantizo las mejores condiciones de seguridad para que la confidencialidad de los usuarios esté garantizada.

Plataforma de resolució de conflictes

 

Poso també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Drets de propietat intel·lectual i industrial

 

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Joan Cama. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de  Joan Cama.

 

L’usuari coneix i accepta que la totalitat de la pàgina web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

 

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut a la web, haurà de notificar aquesta circumstància a  Joan Cama indicant:

 

· Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.

 

· Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació a la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en què l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

 

Enllaços externs

 

Les pàgines del web joancama.cat proporciona enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers com ara:

 

· Contingut d’altres blocs

 

L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços.

 

 Joan Cama no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’usuari per accés a aquests enllaços.

 

Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

 

La informació que es proporcioni en aquests llocs patrocinat o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomano àmpliament als usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.

 

L’usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web a el portal joancama.cat haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita de  Joan Cama Ribot  L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre joancama.cat i el propietari de el lloc en què s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part de joancama.cat dels seus continguts o serveis.

 

Exclusió de garanties i responsable

 

 Joan Cama Ribot ( Joan Cama) no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de:

 

· La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web, o dels seus serveis i continguts;

 

· L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts;

 

· L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;

 

· La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc web.

 

· El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

 

Legislació i fur aplicable

 

Amb caràcter general les relacions entre  Joan Cama amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació de ESPANYA i als jutjats i tribunals de Barcelona.

 

Contacte

 

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal joancama.cat, si us plau dirigiu-vos a [email protected]

 

L’avís legal ha estat actualitzat per darrera vegada el 04.03.2020.